KONTAKT

Kontaktujte nás
Obchodné meno :  Vladimír Skokan SVSTUDIO
Telefónne číslo :  +421 915 764 734
Miesto podnikania :  Mlynská 25/7, 059 34 Spišská Teplica
Email : admin@servis-poprad.eu
IČO : 43295151
Zapísaný v : Živnostenskom registri Okresný úrad Poprad
Číslo živnostenského registra : 706-8686
Orgán dozoru : Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj.
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru : pr@soi.sk