Montáž

Satelitných a televíznych antén, spoločných bytových antén a rozvodov, počítačov, počítačových sietí, zabezpečovacích zariadení, kamerových systémov Poprad.